دریاچه آینی زله : قصه و تاريخ یا افسانه؟ - پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ناس محلی آنی: آداب داني روستای ترکیه - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
یینیان تاریخی: کافه غار گازیانتپ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
پرستشگاه کومبت، همچنین بنام به کلیسای 12 رساله - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
خرابه های آنی - دهكده 1001 کلیسا - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
کلیسای تونر هونینس آنی - شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
کلیسا ی آنی آش نام تقلبي مسجد فتحیه - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
کفش ساز از غازی عینتاب - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
طعامی سنتی داخل جنوب شرقی ترکیه - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
حيوان در سانلیورفا: کت و شلوار ارغوانی و لباس محلی - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
آبادي قدیمی میدیات: کلیساها و آداب داني در منطقه ماردین - جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
غار ابراهیم درون سانلیورفا خلوص مسجد منیل خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو الله - پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
آتشخانه مذهبی باستانی که دنيا تاریخ را به ناامني و مرج فردار و كم تاب - سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
گومرک هانی تو سانلیورفا خلوص عدم ترکیب در - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
ولايتی دوده: معرفی گردشگری روستایی - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷