12 چیزی که داخل آنتالیا اعمال می شود، برای کودکان، كنار مزدوج و تك ها صداقت دوستان - یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
قایقرانی المپیوس فايده مسیر فتحی آبی کروز - جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
جهانگردي ترکیه وبلاگ یسیلتپ، ترکیه: یک تواره نزدیک آلتینکوم - پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
یسیلتپ - كلاً کجا هستند؟ - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
درباره تورگوتریس اندر شبه جزیره بدروم ترکیه - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
خرید تجهیزات هتلی - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
کادیکالسی پاكي گومواسلاک - اسرار خیره کننده - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
امتحان هتل مبارك مذموم من: داستان - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
امتحان هتل مبارك مذموم من: داستان - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
مسابقات اسب سواری اندر ترکیه - وجه ترکیب شوربا محلی - جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
ماویشیر: طلوع كردن های دلچسب و بازارگاه شب درون ترکیه - پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
هرکلیا خلوص هارد کور، خدام خیابانی ترکیه - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
كاباره های آلتینکوم. بهترین امتحان ناهارخوری. - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
کوش آداسی - نه کاملا جواهرات ترکیه - جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
اطلاعات گردشگری آلتینکوم - گردشگری در ساحل دریای اژه ترکیه - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶